BTCC - Round 3 Thruxton 2018

BTCC - Round 3 Thruxton 2018
Third round of this seasons British Touring Car Championship at Thuruxton.